مصوبات جلسه یکصدوسی و ششمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و ششمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم اسفند 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و ششمین-دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۷۰۹۸۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح قرارداد شماره ٧٩٠٥٨/۱ مورخ ۰۳/۰۶/۹۸ در خصوص تغيير برند تجهيزات قراداد گروه صنايع ريل فراز تيما، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۷۰۸۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اجراي بودجه سال ١٣٩٩ سازمان زيباسازي ، بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر بر مبنای دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۳- عطف به لایحه شماره ۷۰۸۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اجراي بودجه سال ١٣٩٩ سازمان توسعه و عمران بر مبنای دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۴- عطف به لایحه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز ارائه بسته حمايتي به شهروندان درخصوص مبارزه با شيوع بيماري ويروس كرونا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء با لحاظ اصلاحات به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.۱۳۶-۴
۱- خدمات تغسیل رایگان محاسبه گردد.
۲- هزینه واگذاری، آماده سازی و خدمات قبر جهت دفن در قطعه جاری رایگان محاسبه گردد.
۳- واگذاری قبر جهت دفن در قطعه های دیگر با ۲۰% تخفیف محاسبه گردد.
۴- فروش مقابر خانوادگی روباز با پرداخت ۴۰ % نقد و مابقی بصورت تقسیط حداکثر ۳ قسط با نظر مدیر عامل سازمان لحاظ گردد.
۵- تعرفه بهای خدمات و عوارض سال ۱۳۹۸ در شرایط فعلی تا پایان پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ اجرا گردد.
۶- عدم اخد بهای اجاره از اماکن گل فروشی و سالن های ترحیم با توجه به قرارداد فی مابین در دو ماه اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ ملغی گردد.
۷- تهیه ملزومات بهداشتی شامل ماسک ، دستکش و مواد شوینده جهت کارگران خدمات شهری شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد (کارگران پسماند ، فضای سبز و رفت و روب ) به صورت اهدای مستقیم و بدون لحاظ در محاسبات صورت وضعیت پیمانکاران مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال.
۸- پرداخت معادل حقوق و مزایای پرداختی به شاغلین بخش تغسیل و تدفین و رانندگان آمبولانس در قالب کمک ماده ۱۷ اسفند و فروردین ماه
۹- بخشودگی اجاره کیوسک ها ، دکه ها و پارکینگ های عمومی و اماکن تفریحی و ورزشی طرف قرارداد با شهرداری و سازمان های وابسته در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که حسب بررسی شهرداری در اثر شرایط حاکم متضرر شده اند.

۵- عطف به لایحه شماره ۵۹۲۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩٨ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه متمم بودجه سال۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان ۴۶۶٫۱۵۹٫۴۱۵٫۰۰۰ ریال(چهارصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۷- عطف به لایحه شماره ۶۹۶۴۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تعرفه بهاي خدمات سال ١٣٩٩ سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به پیوست چهار برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۸- عطف به لایحه شماره ۶۹۶۳۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تعرفه بهاي خدمات سال ١٣٩٩ سازمان اتوبوسراني قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به پیوست دو برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۹- عطف به لایحه شماره ۶۹۶۳۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم دوم بودجه سال ١٣٩٨ سازمان اتوبوسرانی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه متمم بودجه سال۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(دویست و هفتاد میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۱۰- عطف به لایحه شماره ۶۹۷۶۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه اصلاحیه بودجه سال۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان ۴۲٫۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(چهل و دو میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.