حوزه اختیارات و وظایف شورا نیازمند بازنگری جدی است/ محدود کردن حوزه عملکرد شوراها سبب مختل شدن اثربخشی و مدیریت شهری می‌شود
حوزه اختیارات و وظایف شورا نیازمند بازنگری جدی است/ محدود کردن حوزه عملکرد شوراها سبب مختل شدن اثربخشی و مدیریت شهری می‌شود
مهندس امرالهی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم با تأکید بر اینکه محدود کردن حوزه عملکرد شوراها سبب مختل شدن اثربخشی و مدیریت شهری می‌شود، گفت: در حوزه اختیارات و وظایف شورا باید بازنگری جدی صورت بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، روح‌الله امرالهی عضو شورای اسلامی شهر قم طی گفت‌وگویی، با بیان اینکه درگذشته اداره دستگاه‌های خدماتی و شرکت‌های استان وابسته به شهرداری بودند، اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق ازجمله دستگاه‌های وابسته به شهرداری درگذشته بودند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم ادامه داد: در بلندمدت، این دستگاه‌ها به دلیل تصمیم‌گیری واحد در مرکز کشور، دولتی شدند و در حال حاضر، هرکدام زیرمجموعه بخشی از یک وزارت خانه‌ هستند.
وی اضافه کرد: نتیجه این می‌شود که در مجموعه اداره شهر، فقط یک سازمان خدمات رسان در حوزه نظافت و نگه‌داری فضای سبز و برخی از کارهای عمرانی شهر آن‌هم به‌صورت ناقص به عهده شهرداری باشد و شهرداری به معنای واقعی در کشور نداشته باشیم که به‌تبع آن تصمیم گیری شوراها محدود می گردد.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: همین بخشی نگری سازمان های خدمات رسان سبب شده شهرداری یک مجموعه با اختیارات محدود در هر فعالیت کند و به‌تبع آن شورای اسلامی شهر نیز درواقع شورای سازمان شهرداری باشد، شورای اسلامی شهر می تواند از کلیه ادارات و دستگاه ها مطالبه کند اما عملاً اختیار تمام تصمیم‌گیری‌های بخش‌های برق، برق و گاز در مرکز کشور گرفته می شود و شوراها اسلامی شهر ها نقش کم رنگی در این پروسه مهم دارند.
وی با تأکید بر لزوم کاهش بخشی نگری در مجموعه شهرداری عنوان کرد: دلیل نیاز کشور به شکل گیری شوراهای شهر و شوراهای روستا این است که محدوده شهر و روستاها آگاه‌ترین به زندگی خود و عمران شهر خود می باشند و تصمیم گیری یک فرد برای کل کشور با این تنوع زیست بوم تصمیم گیری مطلوب و بهینه ای نخواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم با تأکید بر اینکه عملاً هیچ قدمی برای مدیریت واحد و یکپارچه برنداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: باید شرکت‌های خدمات رسان، در هر بخش و محدوده هر روستا یا دهستان، زیرمجموعه شورای شهر و دهستان آن محدوده قرار بگیرد.
وی در ادامه اقدامات و انجام پروژه‌هایی که در یک سال اخیر از سوی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم پیگیری شده را مورداشاره قرار داد و گفت: بعد از ورود به شورا نقشه کل شهر را موردبررسی قراردادیم و حدود ۱۶ خیابان واقع در محدود شهر که سالیان سال بود مربوط به طرح هادی بودند را ورود کردیم.
امر الهی ورود شورای پنجم به بحث تکمیل شبکه معابر اصلی را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: با تکمیل این معابر، سازمان فضای شهر تکمیل خواهد شد، بلوار آیت الله بروجردی، تکمیل بلوار روحانی حد فاصل ۱۵خرداد تا کمربندی، احداث خیابان شهدای روحانیت، خیابانهای شهید خسروبیگی، خیابان شهید فراشاهی و امتداد خیابان کارگر از جمله این اقدامات بوده و به زودی با تکمیل فردوسی مناطق یک، چهار و پنج شهر قم به یکدیگر متصل می شوند.
وی در پایان مهار سیلاب‌های شهری و کنترل آب‌گرفتگی معابر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با اقدامات انجام‌شده عمده شهر از معضل آب‌گرفتگی رهایی خواهد یافت، مابقی بخش‌ها را نیز در ادامه فعالیت دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم پیگیری خواهیم کرد.