نبود مدیریت یکپارچه شهری آسیب جدی در اداره شهرها است
نبود مدیریت یکپارچه شهری آسیب جدی در اداره شهرها است
بختیاری با بیان آسیب‌های نبود مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها گفت: این تفکر بهره‌وری را کاهش داده و چندگانگی مدیریت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مجموعه نظام و حاکمیت باید شوراها را بخشی از حکومت محلی بپذیرد و به آن‌ها نقش‌های خودش را تنفیذ کند و یا از خیر کار شوراها عبور کرده و بگذرد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، حسن بختیاری نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم طی گفت‌وگویی، با بیان جایگاه و اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی اظهار داشت:  در قانون اساسی، در فصول مختلف به مسئله شوراها و اهمیت آن پرداخته‌شده و موضوعات مختلفی در مورد شوراها مطرح‌شده است که حاکی از جایگاه رفیع شوراها در کنار سایر بخش‌های حاکمیت است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: متأسفانه آنچه امروز از شوراها می بینیم یک نهاد تاثیرگذار و اساسی در اداره شهرها نیست.

وی به بیان تجارب کشورهای مختلف پیرامون نقش شوراها در اداره شهر پرداخت و گفت: تجربه اداره شهرها در کشورهای مختلف توسط مدیریت شهری موضوع جدیدی نبوده و بسیاری از شهرها حتی با سابقه بیش از صدسال به‌صورت شورایی اداره می‌شوند.

بختیاری ادامه داد: شوراها در این کشورها از دل مردم مسئولیت را به عهده گرفته‌اند و ازاین‌جهت به زندگی شهری و مسائل آن آشنایی کامل دارند درنتیجه با رویکرد جامع می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: همچنین اصل یک‌صدم قانون اساسی تصریح دارد که پیشبرد سریع برنامه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با نظارت شوراها انجام می‌شود، درواقع گستردگی فعالیت شوراها در این اصل تبیین شده و همه بخش‌های زندگی مردم در یک محدوده را در برمی‌گیرد.

وی ابراز کرد: در اصل یک صدو سوم نیز مشخصاً اظهار می‌کند استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به  رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.

بختیاری عنوان کرد: این‌ها همه نشانگر این هست که جایگاه شوراها بر اساس دیدگاه بزرگانی که در سال ۵۸ قانون اساسی را نوشته و تصویب کردند نگاه جامعی بوده است اما در حال حاضر شوراها با عوامل محدودکننده زیادی مواجه هستند و عملاً چند پارچگی شهری به‌جای مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها حاکمیت دارد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان آسیب‌های نبود مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها گفت: این تفکر بهره‌وری را کاهش داده و چندگانگی مدیریت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مجموعه نظام و حاکمیت باید شوراها را بخشی از حکومت محلی بپذیرد و به آن‌ها نقش‌های خودش را تنفیذ کند و یا از خیر کار شوراها عبور کرده و بگذرد.

وی نام‌گذاری نهم دی‌ماه به نام روز شوراها را مورداشاره قرار داد و تصریح کرد: روز دوازدهم اردیبهشت دستور تشکیل شورای شهر و روستاها از سوی امام راحل صادر شد که به آن به ‌عنوان یک تجربه جهانی و یادگار معمار انقلاب باید توجه بیشتری شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم در پایان با تأکید بر اینکه دیدگاه‌های مختلف مجلس، دولت و شورای نگهبان به شوراها سبب تضعیف شوراها شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجموعه نظام در این زمینه به تصمیم واحدی برسد و شوراها در همه بخش‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند مثمر ثمر باشد.