مجلس یازدهم در پیگیری مطالبات مرم شفاف عمل کند
مجلس یازدهم در پیگیری مطالبات مرم شفاف عمل کند
حجت‌الاسلام آتش‌زر گفت: همه مردم ارزش‌افزوده را به دولت پرداخت می‌کنند، افزود: مجلس یازدهم با شعار شفافیت پا به میدان آمده است بنابراین از مجلس یازدهم می‌خواهیم که به دنبال شفافیت بوده و این چند مورد را پیگیری کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حجت‌الاسلام آتش‌زر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: هیچ دولتی در رابطه با عوارض سوخت، ارزش‌افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی شفاف نبوده و این عدم شفافیت با همکاری دولت و مجلس اتفاق می‌افتد، عوارض سوخت از قدیم ۱۰ درصد عوارض است و این عوارض باید مستقیماً باید به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد.

آتش‌زر افزود: همه مردم ارزش‌افزوده را به دولت پرداخت می‌کنند، افزود: مجلس یازدهم با شعار شفافیت پا به میدان آمده است بنابراین از مجلس یازدهم می‌خواهیم که به دنبال شفافیت بوده و این چند مورد را پیگیری کند.