مالیات صنایع مستقر در قم باید به قم اختصاص داده شود
مالیات صنایع مستقر در قم باید به قم اختصاص داده شود
اخوان برگرداندن مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع مستقر در قم را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: این صنایع از خدمات قم استفاده کرده و آلودگی زیست‌محیطی آن برای مردم قم است درحالی‌که مالیات خود را به تهران پرداخت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، در یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور شهردار قم، مدیرکل امور مالیاتی استان قم و معاون امور زندان‌ها به‌صورت علنی و رسمی برگزار شد به مسائل روز و انتظارات دستگاه‌ها پرداخته شد.

مجید اخوان با ابراز رضایت از تعامل شورای شهر با اداره کل امور مالیاتی، اظهار داشت: متأسفانه در رابطه با مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با جمعیت شهر قم، حق قم احصا نشده و نحو تقسیم بین شهر و روستا اشکال اساسی دارد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم برگرداندن مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع مستقر در قم را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: این صنایع از خدمات قم استفاده کرده و آلودگی زیست‌محیطی آن برای مردم قم است درحالی‌که مالیات خود را به تهران پرداخت می‌کنند.

اخوان به مشکل مالیاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۵ سازمان وابسته به شهرداری خدمات ده بوده و بعضی از سازمان‌ها مانند آتش‌نشانی و اتوبوسرانی زیان ده نیز هستند.