کمک ۸۰ میلیونی اعضای شورای شهر و شهردار قم به ستاد دیه
کمک ۸۰ میلیونی اعضای شورای شهر و شهردار قم به ستاد دیه
در چهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با اعطای مبلغ 80 میلیون تومان به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند زمینه آزادی ده نفر از بدهکاران مالی استان قم را فراهم نمودند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با حضور شهردار قم، مدیرکل امور مالیاتی استان قم و معاون امور زندان‌ها به‌صورت علنی و رسمی برگزار شد.

در این جلسه در مجموع با اعطای مبلغی معادل ۸۰ میلیون تومان به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند زمینه، آزادی ده نفر از بدهکاران مالی استان قم را فراهم نمودند، هم اکنون تعداد ۱۱۱ زندانی جرایم غیرعمد در سطح زندان‌های استان تحمل حبس می‌کنند که از این جمع ۵۱ محکوم واجد شرایط کمک شناخته شده‌اند.