فرهنگ سازی مردم در حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد
فرهنگ سازی مردم در حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد
قراچورلو موضوع فرهنگ‌سازی در حوزه کنترل ترافیک اشاره کرد و افزود: تعریض خیابان‌ها تنها مردم را به استفاده از خودرو شخصی در سفرهای درون‌شهری دعوت کرده و مشکلی از ترافیک شهر را حل نخواهد کرد و باید مردم را به پیاده‌روی تشویق کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در یک‌صد و چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، بعد از ارائه گزارش معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اعضای شورای اسلامی شهر قم نظرات خود را درباره عملکرد این معاونت و مطالبات مردم مطرح کردند.

زین‌العابدین قراچورلو شهر قم را نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری دانست و اظهار داشت: در بعضی از حوزه‌ها مانند تأمین پارکینگ موردنیاز در هسته مرکزی شهر نیازمند آسیب‌شناسی بوده و باید در اولویت شهرداری قرار گیرد.

وی به موضوع فرهنگ‌سازی در حوزه کنترل ترافیک اشاره کرد و افزود: تعریض خیابان‌ها تنها مردم را به استفاده از خودرو شخصی در سفرهای درون‌شهری دعوت کرده و مشکلی از ترافیک شهر را حل نخواهد کرد و باید مردم را به پیاده‌روی تشویق کنیم.