تغییر مصوبه ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری ظلم به مردم قم است
تغییر مصوبه ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری ظلم به مردم قم است
بختیاری تغییر مصوبه ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری ظلم به مردم قم دانست و این مسیر را عامل عدم توسعه شهر قم ذکر کرد و اظهار داشت: مدیریت شهری قم پیگیر این موضوع بوده و امیدواریم جلوی تغییر این مصوبه را بگیریم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم با اشاره به اتفاقات هفته اخیر و سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به قم گفت: پیگیری اختصاص ۳۲ هکتاری و ۴۸ هکتاری به توسعه شهر و حل مشکلات مرکز شهر از قبل از دوران شورای سوم در جریان است.

او با گلایه از تغییرات مسیر مصوبه ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری افزود: تغییر این مصوبه ظلم بزرگی به مردم قم بوده و مجمع مدیریت شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی به اجرایی شدن این دو مصوبه نیاز دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تغییر ناگهانی تصمیمات را عامل عدم توسعه شهر دانست و تأکید کرد: مدیریت شهری قم پیگیر این موضوع بوده و امیدواریم جلوی تغییر این مصوبه را بگیریم.

او مشکلات بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی زیر دکل‌های برق را تشریح کرد و گفت: مشکلات این دو بخش از شهر بسیار جدی بوده و نیازمند منابع مالی پایدار داشته و باید هر چه سریع‌تر نیز حل شود.

بختیاری علت تغییر این دو مصوبه را اجرای پروژه‌های با اولویت کمتر دانست و عنوان کرد: حل مشکلات بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار مهم‌تر از اجرای پروژه‌های وزارت خانه بوده و باید ۳۲ هکتاری و ۴۸ هکتاری به مسیر اصلی خود بازگردد.