ساماندهی محل استقرار کارگران در قم آغاز شد
ساماندهی محل استقرار کارگران در قم آغاز شد
سبحانی نظام‌مند شدن محل استقرار کارگران را به‌عنوان یکی از برنامه‌های شورای شهر قم در سال 99 دانست و افزود: با توجه به اطلاعاتی که انجمن صنفی کارگران در اختیار شورای اسلامی شهر قم قرار داده، سامان‌دهی محل استقرار کارگران آغازشده است.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، سید مجتبی سبحانی ثابت با اشاره به اهمیت ساماندهی کارگران در سطح شهر اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی کارگران مهم‌ترین دغدغه شورای اسلامی شهر قم و مجموعه مدیریت شهری و مسئولان است.

وی نظام‌مند شدن محل استقرار کارگران را به‌عنوان یکی از برنامه‌های شورای شهر قم در سال ۹۹ دانست و افزود: با توجه به اطلاعاتی که انجمن صنفی کارگران در اختیار شورای اسلامی شهر قم قرار داده، سامان‌دهی محل استقرار کارگران آغازشده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم برگزاری جلسات متعدد با حضور اعضای انجمن صنفی و اعضا کمیسیون را مثبت ارزیابی و بیان کرد: نقاط زیادی برای استقرار کارگران در سطح شهر موردبررسی قرار گرفت.

وی از انتخاب سه‌نقطه در سطح شهر برای شروع کار خبر داد و خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب تقسیم وظایف انجام‌شده و بخش‌هایی از کار به شهرداری، اداره کار، سازمان فنی و حرفه‌ای و انجمن صنفی کارگران واگذارشده است.

سبحانی ساماندهی محل استقرار کارگران را کار بزرگی دانست و تأکید کرد: این کار از عهده شهرداری به‌تنهایی برنیامده و همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند.

وی از ساخت یکی از ساختمان‌های استقرار کارگران توسط شهرداری خبر داد و گفت: یکی از ساختمان‌ها عملیات عمرانی آن در مراحل پایانی بوده و تجهیزات لازم برای آن توسط شهرداری خریداری‌شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: ساختمان شماره یک در میدان نبوت ساخته‌شده و ارگان‌ها مرتبط باید وارد میدان شده و وظایف محول شده به آن‌ها را انجام دهند.