راهبرد شورای عالی سرمایه‌گذاری در قم باید مبتنی بر نگاه‌های بلندمدت باشد
راهبرد شورای عالی سرمایه‌گذاری در قم باید مبتنی بر نگاه‌های بلندمدت باشد
بختیاری نایب رییس شورای اسلامی شهر قم یاظهار داشت: شورای عالی سرمایه‌گذاری در قم برای ایجاد اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران تشکیل‌شده و این شورا باید مبتنی بر نگاه‌های بلندمدت باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم؛ نایب رییس شورای اسلامی شهر قم در یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم اظهار داشت: شورای عالی سرمایه‌گذاری در قم برای ایجاد اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران تشکیل‌شده و این شورا باید مبتنی بر نگاه‌های بلندمدت باشد.

حسن بختیاری با اشاره به اهمیت نگاه‌های بلندمدت در مساله سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اعضای شورای شهر قم در شورای عالی سرمایه‌گذاری نباید منفعت‌های دفعی و مقطعی را فدای نگاه‌های کلان کنند.

بختیاری افزود: در شورای عالی سرمایه‌گذاری سهم طرفین قرارداد و ارزش‌افزوده آینده به‌صورت کامل چکش‌کاری و نهادینه می‌شود.