حسابرسی یکی از پایه های تفریغ بودجه است
حسابرسی یکی از پایه های تفریغ بودجه است
زین‌العابدین قراچورلو اظهار داشت: حساب‌رسی یکی از پایه‌هایی است که در تفریغ باید داشته باشیم، سال‌ها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا عملیاتی شود، همکاران این گزارشات را طوری باید بنویسند تا به مشکل در تفریغ و بررسی بودجه برنخوریم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، زین‌العابدین قراچورلو با اشاره به ارائه گزارشی پیرامون لایحه تفریغ بودجه ۸ سازمان در سال ۹۸ اظهار کرد: حساب‌رسی یکی از پایه‌هایی است که در تفریغ باید داشته باشیم، سال‌ها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا عملیاتی شود، همکاران این گزارشات را طوری باید بنویسند تا به مشکل برنخوریم.

وی اضافه کرد: اگر هم می‌خواهیم کار اقتصادی انجام دهیم باید با روش و قانون خودش پیش برویم اما وظیفه ما این نیست و درصورتی‌که این بحث را نادیده بگیریم دچار مشکل می‌شویم.