خبرنگاران قمی از شاخص‌ترین فعالان رسانه‌ای کشور هستند
خبرنگاران قمی از شاخص‌ترین فعالان رسانه‌ای کشور هستند
جلالی اظهارد اشت: قلم‌زدن خبرنگاران در متن‌ها و نوشته‌هایشان خودش را نشان می‌دهد، یکی از ویژگی‌های خبرنگاران مغزدار بودن نوشته‌ها و متن‌های آن‌ها است که خبرنگاران استان قم این ویژگی مهم را دارا هستند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهرقم، عبدالله جلالی با اشاره به نام‌گذاری هفدهم مردادماه تحت عنوان روز خبرنگار ابراز کرد: حقیقتاً شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت بوده که برای انجام آن باید ظرافت ویژه‌ای داشت؛ در اینجا لازم می‌دانم از خبرنگاران استان قم که واقعاً در امر اطلاع‌رسانی نقش ویژه‌ای داشته و در پیگیری مطالبات مردم اهتمام ویژه دارند تشکر کنم.

جلالی آگاهی از وضعیت جامعه و دستگاه‌های اجرایی را حق همه مردم دانست و گفت: قلم‌زدن خبرنگاران در متن‌ها و نوشته‌هایشان خودش را نشان می‌دهد، یکی از ویژگی‌های خبرنگاران مغزدار بودن نوشته‌ها و متن‌های آن‌ها است که خبرنگاران استان قم این ویژگی مهم را دارا هستند.