عبداله جلالی رئیس شورای شهر قم باقی ماند
عبداله جلالی رئیس شورای شهر قم باقی ماند
با شروع سال چهارم فعالیت شورای اسلامی شهر مقدس قم دوره پنجم، انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر و کمیسیون‌های ذیربط برگزار و عبدالله جلالی همچنان به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم برای سال چهارم انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، با پایان سال سوم فعالیت شورای پنجم، انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهرقم و کمیسیون‌های ذیربط برگزار و عبدالله جلالی همچنان به‌عنوان رئیس شورا برای سال چهارم انتخاب شد.
مهندس حسن بختیاری در سمت نائب رئیس شورای شهر قم، محمود مسگری در سمت سخنگوی شورای شهر قم، زین‌العابدین قراچورلو به‌عنوان منشی اول و حسن طلایی نیز به‌عنوان منشی دوم عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم باقی ماندند.
گفتنی است انتخابات روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهرمقدس قم نیز پس از انجام به اطلاع مردم شریف قم خواهد رسید.