مصوبات جلسه یکصدوچهل و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و چهارمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۶۷۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ موضوعاخذ مجوز تعرفه بهاء خدمات سال ١٣٩٩ سازمان فرهنگی ورزشی،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون تلفیقمطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و چهارمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به پیوست هشت برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد