مصوبات جلسه یکصدوچهل و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و چهارمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰2/29 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 62674 مورخ 15/11/1398 موضوعاخذ مجوز تعرفه بهاء خدمات سال ١٣٩٩ سازمان فرهنگي ورزشي،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون تلفیقمطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و چهارمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 29/02/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به پیوست هشت برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد