مصوبات جلسه یکصدوچهل و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم خردادماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و پنجمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰3/12 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 5857 مورخ 15/02/1399 موضوعاخذ مجوز امضا و اجراي تفاهم نامه في مابين شهردار قم و معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و مديرعامل شركت مخابرات و رئيس هيات مديره گروه ارتباطات و فناوري شاتل،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و پنجمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 12/03/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به پیوست 25 برگ قرارداد ممهور به مهور شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.