مصوبات جلسه یکصدوچهل و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوم تیرماه ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و هفتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۴۰۷۷ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز تمدید مهلت تاخیر در اجرای مصوبه شماره ١٠١٩٧ مورخ ٢٧/١٢/٩٨ برخی از کدهای درآمدی تعرفه بهای خدمت سال ١٣٩٩ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قم،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و هفتمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی تا پایان تیرماه سال۱۳۹۹ به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۴۰۶۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز تمدید مهلت یک ماهه(تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹)بخشودگی بندهای ۶ و ٩ مصوبه شماره ١٠١٧٣ مورخ ٢۶/١٢/٩٨ ( موضوع ارائه بسته حمایتی به شهروندان درخصوص مبارزه با شیوع بیماری ویروس کرونا)،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و هفتمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳-