مصوبات جلسه یکصدوچهل و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهل و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوم تیرماه ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و هفتمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۴۰۷۷ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز تمديد مهلت تاخير در اجراي مصوبه شماره ١٠١٩٧ مورخ ٢٧/١٢/٩٨ برخي از كدهاي درآمدي تعرفه بهاي خدمت سال ١٣٩٩ سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قم،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و هفتمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی تا پایان تیرماه سال۱۳۹۹ به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۴۰۶۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز تمديد مهلت يك ماهه(تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹)بخشودگي بندهاي ٦ و ٩ مصوبه شماره ١٠١٧٣ مورخ ٢٦/١٢/٩٨ ( موضوع ارائه بسته حمايتي به شهروندان درخصوص مبارزه با شيوع بيماري ويروس كرونا)،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و هفتمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۳-