مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰5/06 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به نامه شماره 21343 مورخ 30/04/1399 و لایحه شماره 4656 مورخ 08/02/1399 موضوعاخذ مجوزايجاد رديف هاي بودجه جهت تكميل مسير اتوبوس تندرو حدفاصل بلوار جمهوري تا پرديسان واقع در بلوار آيت الله بروجردي(ره) و خريد خودروهاي برقي در هسته مركزي شهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 06/05/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرحبه نامه شماره 21343/2/1/99 مورخ 30/04/1399با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2-