مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به نامه شماره ۲۱۳۴۳ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ و لایحه شماره ۴۶۵۶ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوزایجاد ردیف های بودجه جهت تکمیل مسیر اتوبوس تندرو حدفاصل بلوار جمهوری تا پردیسان واقع در بلوار آیت الله بروجردی(ره) و خرید خودروهای برقی در هسته مرکزی شهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرحبه نامه شماره ۲۱۳۴۳/۲/۱/۹۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲-