مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و پنجم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۶۱۶۶ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز ۱- خرید اتوبوس های تعهد دار با رعایت ضوابط و مقررات و از محل ۳۰۰میلیارد ریال لایحه شماره ١۶٢١۴ مورخ ٠٨/٠۴/٩٩،٢- فروش باقیمانده تعهدات اتوبوس ها با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد باقیمانده تعهدات اتوبوس ها با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری به فروش رسیده و از همین محل درآمدی که ایجاد خواهد شد؛ اتوبوس های تعهددار در ردیف فصل سه ایجاد و خریداری گرددو شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۵۳۴۵ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز اعمال مساعدت در پرداختاجاره بهای پارکینگ های واگذار شده به شرکتهای پیمانکار تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و پنجاه و پنجمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۵۵-۲
تبصره:
زمان اجرای مصوبه از تاریخاول خرداد ماه سال ۱۳۹۹ (اتمام معافیت کامل دوره قبل) تا اتمام قراردادهای جاری می باشد.