مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم شهریورماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، در جلسه یکصدو پنجاه و هفتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ برگزار گردید، لوایح ارسالی از طرف شهرداری کلانشهر قم که با طرفیت افراد حقیقی بوده است مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.