پلیس اجازه کمرنگ‌کردن فرهنگ حجاب و عفاف را در قم ندهد
پلیس اجازه کمرنگ‌کردن فرهنگ حجاب و عفاف را در قم ندهد
محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دغدغه‌های علما و متدینین در حوزه حجاب و عفاف گفت: در شهر مقدس قم دستی در حال دامن زدن به بحث حجاب و عفاف است و نیاز است پلیس اقدامی ویژه در این زمینه انجام بدهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، محمود مسگری در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، با تاکید بر اینکه بحث حجاب و عفاف یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم قم است اظهار کرد: متدینین، علما و فضلای قم نسبت به وضعیت به وجود آمده در حوزه حجاب و عفاف گله‌مند و خواهان پیگیری موضوع هستند.
وی با اشاره به دغدغه‌های علما و متدینین در حوزه حجاب و عفاف تصریح کرد: در شهر مقدس قم دستی در حال دامن زدن به بحث حجاب و عفاف است و نیاز است پلیس اقدامی ویژه در این زمینه انجام بدهد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه نباید با بحث حجاب و عفاف ساده‌انگارانه برخورد شود خاطرنشان کرد: قطعا دشمن به دنبال این است که بحث حجاب و عفاف را در قم کمرنگ جلوه دهد و باید فکری در این زمینه صورت گیرد.
ویو اذعان کرد: دغدغه مردم قم و متدینین حجاب و عفاف است و نباید اجازه داد جایگاه ویژه این خطه مقدس با برخی بی‌توجهی‌ها به این مساله مهم خدشه دار شود و به زعم برخی ساده‌انگارانه اولویت به مسائل دیگر داده شود.