ارتقاء فرهنگ شهروندی عامل کاهش هزینه‌های نگهداری شهر است
ارتقاء فرهنگ شهروندی عامل کاهش هزینه‌های نگهداری شهر است
مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ارتقاء فرهنگ شهروندی را عامل کاهش هزینه‌های نگهداری شهر دانست و گفت: باید همه سازمان‌های تابع شهرداری به ارتقاء فرهنگ عمومی شهر توجه کرده و مانع هدر رفت منابع شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن مالکی نژاد در مراسم اهدای جوایز منتخبین مسابقات شهروندی پویش ملی «درخت دوستی بنشانیم» توجه به استعداد و پتانسیل‌های شهروندان را یکی از مسئولیت‌های سازمان‌ها و ارگان‌ها دانست و اظهار داشت: یکی از مسئولیت‌های مهم سازمان‌ها تلاش برای شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای شهروندان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم مزایایی توسعه فضای سبز را موردتوجه قرارداد و افزود: برای حفظ و نگهداری فضای سبز و استفاده شهروندان از فضای ایجادشده نیازمند فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به مشارکت موثر در این حوزه هستیم.

مالکی نژاد ارتقاء فرهنگ عمومی را عامل کاهش هزینه‌های نگهداری شهر عنوان و تصریح کرد: مشارکت مردم تأثیر زیادی در حفظ منابع شهرداری داشته و سازمان‌های تابع شهرداری باید در کنار ایجاد زیرساخت‌های شهری به ارتقاء فرهنگ نیز توجه کنند.