نصب یادمان شهدا یادآور رشادت و دلاوری شهدا به نسل جوان
نصب یادمان شهدا یادآور رشادت و دلاوری شهدا به نسل جوان
بختیاری با بیان اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود، در این راستا توجه و سیاستگذاری شورای اسلامی شهر توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی شهر قم است، تصریح کرد: موضوع یادمان شهدا و عواملی که موجب زنده کردن یاد و نام شهدا می شود مورد تاکید و توجه شورای اسلامی شهر قم است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن بختیاری در گفت و گویی با بیان اینکه یکی از کارکردهای شهرداری در سال های اخیر توجه به موضوعات فرهنگی اجتماعی شهر است، اظهار کرد: در این زمینه نقش آفرینی شهرداری قم در مباحث فرهنگی اجتماعی ضرورت بیشتری یافته است.
وی با بیان اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود، در این راستا توجه و سیاستگذاری شورای اسلامی شهر توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی شهر قم است، تصریح کرد: موضوع یادمان شهدا و عواملی که موجب زنده کردن یاد و نام شهدا می شود مورد تاکید و توجه شورای اسلامی شهر قم است.
نایب رئیس شورای شهر قم با عنوان اینکه یکی از مسائلی که در نام گذاری کوچه ها و خیابان های قم در شورای اسلامی شهر مورد توجه قرار می گیرد زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا است، عنوان کرد: خیابان چهارمردان به دلیل نقش و جایگاهی که در شکل گیری انقلاب اسلامی داشته است دارای اهمیت ویژه ای است که در این راستا شورای اسلامی شهر نیز از اقدام شهرداری برای نصب یادمان شهدا حمایت می کند.
وی اضافه کرد: نصب یادمان شهدا در خیابان چهارمردان توسط شهرداری اقدام ارزشمندی است که موجب زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا می شود و لازم است در ادامه شهدای شاخص انقلاب و دفاع مقدس شناسایی و با نام گذاری معابر با نام آنها و نصب یادمان نسبت به آگاه سازی نسل جوان از ایثارگری ها و رشادت های این شهدا اقدام کنیم.