باغات خارج از محدوده شهر باید تعیین تکلیف شود
باغات خارج از محدوده شهر باید تعیین تکلیف شود
محرری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم تعیین تکلیف باغات خارج از محدوده سطح شهر را مورد توجه قرار داد و گفت: مردم انتظار دارند وضعیت آنها تعیین تکلیف شود و در اولویت شهرداری و شورای شهر خریداری این باغات برای حفظ آنها و تبدیل به بوستان است.

به گزارش روابط عمومی شورای شهرقم، محسن محرری با تاکید بر تقویت بانک املاک شهرداری اظهار کرد: ساماندهی ورودی جاده اراک یکی از اولویت های شورای شهر است که در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده و سایت ۲۲۰ هکتاری جاده اراک و بلوار امام رضا(ع) شامل محدوده بیمارستان کاربری ها تصویب شده که ۱۰ درصد به بافت مسکونی اختصاص یافته است.

وی مطالعات سیما و منظر شهری، ساماندهی کنترل ساخت و ساز، تعامل با نظام مهندسی ساختمان، تعامل با هیات های اندیشه ور در حوزه معماری و شهرسازی، ایجاد وحدت رویه در آراء ماده ۱۰۰ را از دیگر موارد مورد پیگیری این کمیسیون عنوان کرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم تعیین تکلیف باغات خارج از محدوده سطح شهر را مورد توجه قرار داد و گفت: تعدادی باغات مشجر در شهر داریم که خارج از محدوده مصوب شده اند و امکان تغییر کاربری و تفکیک آنها نیست، ضمن اینکه این تصمیم از جهاتی برای حفظ باغات خوب بوده اما مردم انتظار دارند وضعیت آنها تعیین تکلیف شود و در اولویت شهرداری و شورای شهر خریداری این باغات برای حفظ آنها و تبدیل به بوستان است.