مدیریت شهری متولی بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی نیست
مدیریت شهری متولی بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی نیست
بختیاری اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر قم متولی بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی نیستند و باید بگذاریم این موضوع روال عادی خود را بپیماید تا هزینه‌ای به شهرداری تحمیل نشود.

به گزارش روابط عمومی شورای شهرقم، یکصد و شصت و پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای شهر قم امروز با حضور اعضا و معاونان شهردار قم در سالن جلسات شورای شهر قم برگزار شد.

اخذ مجوز هبه یک دستگاه زباله‌سوز از طرف چین به شهرداری قم نخستین لایحه مطرح ‌شده بود که در ابتدای امر موافق و مخالفت‌هایی داشت.

نایب‌ رئیس شورای شهر قم در این ‌باره اظهار داشت: این دستگاه زباله‌سوز نیست و تنها تجهیزاتی برای بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی به شمار می‌رود و در مسیر تحقق اهداف مدیریت شهرداری در امحای زباله‌های عفونی قرار ندارد و تنها هزینه هنگفتی برای نصب و نگهداری به قم تحمیل می‌کند.

حسن بختیاری تصریح کرد: از طرفی شهرداری و شورای شهر قم متولی بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی نیستند و باید بگذاریم این موضوع روال عادی خود را بپیماید تا هزینه‌ای به شهرداری تحمیل نشود.