افزایش بازدارندگی جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰
افزایش بازدارندگی جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰
محرری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم گفت: جرائم ماده 100 به مرور زمان اینقدر پایین مانده بود که رویکرد بازدارندگی نداشت و با ارسال لایحه ای اصلاحات لازم صورت گرفت تا بازدارندگی بیشتر شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، محسن محرری با اشاره به ضرورت الکترونیکی سازی خدمات شهرسازی شهرداری گفت: اصلاح فرآیندهای خدمات شهرسازی با رویکرد برون سپاری و هوشمندسازی در اولویت شورا است؛ با پیگیری های انجام شده اتفاقاتی در سال ۹۹ رخ داد که از آن جمله این است که درخواست ها به صورت الکترونیکی باید ثبت شود.
وی رویکرد بازدارندگی از تخلفات ساختمانی را مورد توجه قرار داد و افزود: جرائم ماده ۱۰۰ به مرور زمان اینقدر پایین مانده بود که رویکرد بازدارندگی نداشت و با ارسال لایحه ای اصلاحات لازم صورت گرفت تا بازدارندگی بیشتر شود.

محرری پیشگیری از تخلفات و برخورد میدانی با آنها در مناطق را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مسائلی که در شورا مورد تاکید بوده بحث تملک و احداث پارکینگ های عمومی بوده که مورد نیاز شهر است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۹ ردیف بودجه پارکینگ ۱۰۵ میلیارد تومان است که به صورت جدی در حال پیگیری است تا نیاز شهر به مرور رفع شود.