زنده نگه‌داشتن یاد شهدا مهم‌ترین هدف مدیریت شهر در کنار توسعه است
زنده نگه‌داشتن یاد شهدا مهم‌ترین هدف مدیریت شهر در کنار توسعه است
مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: نام‌گذاری پروژه‌ها بانام شهدا و نصب یادمان 12 شهید استان قم اتفاقات فرخنده‌ای است که برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری در حاشیه مراسم رونمایی از ۱۲ یادمان شهدای شاخص قم، یکی از اهداف مدیریت شهری را در همه پروژه‌های شهری یادآوری شهدا دانست و اظهار داشت: بهترین پیوند فرهنگی با توسعه شهر زنده نگه‌داشتن فرهنگ جهاد و شهادت است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نام‌گذاری پروژه‌ها را با نام شهدا یکی از اقدامات شهرداری در حفظ خاطره شهدا عنوان کرد و افزود: نام‌گذاری پروژه‌ها با نام شهدا و نصب یادمان ۱۲ شهید استان قم اتفاقات فرخنده‌ای در شهر قم است.

مسگری ادامه داد: ایجاد سؤال و پاسخگویی به سؤال در نسل جوان در برخورد با یادمان شهدا بهترین روش در فرهنگ‌سازی برای نسل جوان بوده و امیدواریم رسالت خود را به نحو احسن انجام بدهیم.