برخی مناطق شهری زیرساخت های لازم برای توسعه را ندارند
برخی مناطق شهری زیرساخت های لازم برای توسعه را ندارند
بختیاری گفت: مشکل برخی از مناطق قم این است که زیرساخت های لازم را برای توسعه ندارند، درست مانند فردی که امکانات ضروری را برای رشد در زندگی نداشته است و بعد از گذشت چند دهه از زندگی، توقع رشد و پیشرفت را از وی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن بختیاری در نشست در یکصدوشصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم معضلات و محرومیت های برخی از مناطق قم را بی ارتباط به بحث عوارض عنوان و بیان کرد: بنده پس از ۱۵ سال فعالیت در شورای شهر به خوبی می دانم که برای برخی مناطق شهری قم مانند منطقه ۶، ظرفیت انبوه سازی از همان ابتدا تعریف نشده است.
بختیاری خاطرنشان کرد: به هر حال اگر اراده ای برای رفع محرومیت از این مناطق وجود دارد، این ما هستیم که باید روندمان را تغییر دهیم.

وی با یادآوری شرمندگی اعضای شورا در بازدید از برخی مناطق شهری قم و از جمله منطقه ۶ بیان داشت: مشکل برخی از مناطق قم این است که زیرساخت های لازم را برای توسعه ندارند، درست مانند فردی که امکانات ضروری را برای رشد در زندگی نداشته است و بعد از گذشت چند دهه از زندگی، توقع رشد و پیشرفت را از وی داشته باشند.