اختلاف ۷ برابری ارزش خانه در مناطق مختلف قم
اختلاف ۷ برابری ارزش خانه در مناطق مختلف قم
آتش زر با تاکید بر حمایت از مناطق محروم در توجه به عدالت شهری اظهار داشت: باید بین افرادی که ساختمانی محدود برای خود و خانواده شان می سازند و افرادی که مجموعه های آپارتمانی تأسیس می کنند، تفاوتی دیده شود که یکی از این تفاوت ها، تفاوت در پرداخت عوارض است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حجت الاسلام سیدمحمد آتش زر در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به محرومیت های بخشی از مناطق قم از جمله منطقه ۶ بیان کرد: بخشی از مساعدت ها برای رفع معضلات این مناطق باید از سوی خود منطقه انجام شود.

وی افزود: سیاست شورای شهر همواره بر این بوده که در این مناطق، کمترین فشار به مردم در زمینه پرداخت عوارض و مانند آن وارد شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: با این حال باید بین افرادی که ساختمانی محدود برای خود و خانواده شان می سازند و افرادی که مجموعه های آپارتمانی تأسیس می کنند، تفاوتی دیده شود که یکی از این تفاوت ها، تفاوت در پرداخت عوارض است.

آتش زر با بیان ضرورت تغییر در محاسبه عوارض شهرداری اظهار کرد: امروزه ارزش هر متر مربع مِلک مسکونی در نقاط مختلف قم از حدود ۶ تا حدود ۴۰ میلیون تومان در تغییر است که باید این امر نیز در پرداخت عوارض لحاظ شود.
وی اضافه کرد: البته برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که هر فرد متناسب با توان مالی خود اقدام به پرداخت عوارض کند، با این توضیح که در هر صورت نباید فشاری در این زمینه به اقشار ضعیف وارد آید.
عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین گفت: این عوارض پرداختی از سوی مردم برای خدمات دهی به خود آنان لحاظ می شود و البته عوارض هر منطقه شهری هم می تواند در همان منطقه به کار گرفته شود.