تملک خیابان یاسمن با همکاری جامعه الزهرا(س)
تملک خیابان یاسمن با همکاری جامعه الزهرا(س)
محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تملک خیابان یاسمن در راستای اجرای محور فردوسی، گفت: لایحه واگذاری زمین جامعه الزهرا(س) به شهرداری در شورای اسلامی شهر قم بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، محرری با اشاره به روند تملک مسیر بلوار فردوسی اظهار داشت: رینگ فردوسی بزرگترین پروژه بزرگراهی داخل شهر قم است که مناطق سه، دو، شش، چهار، پنج و یک را بهم متصل می‌کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به طول بلوار فردوسی، افزود: این بلوار یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های ترافیکی شهر قم است که مجموعاً با ۲۰ کیلومتر طول نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک در مناطق مختلف شهر قم دارد.

محرری از آزادسازی بیش از ۹۰ درصد محور فردوسی خبر داد و گفت: خیابان یاسمن بخشی از مسیر محور فردوسی است که هنوز تملک آن انجام‌نشده است.

وی افزود: بخش باقیمانده از خیابان یاسمن مربوط به جامعه الزهرا(س) است که توافقات اولیه به‌منظور واگذاری آن با مدیریت محترم جامعه الزهرا(س) انجام‌شده و صورت‌جلسه آن تبدیل به لایحه شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی لایحه مربوط به تملک این زمین در شورای اسلامی شهر قم، تأکید کرد: اگر این توافق نهایی بشود و مراحل قانونی خود را طی کند حدود ۱۵ هزار مترمربع عرصه‌ای که مربوط به جامعه الزهراست و در مسیر بلوار فردوسی قرارگرفته است آزادسازی می‌شود.

محرری افزود: با اجرای این توافق دیوار جامعه الزهرا توسط شهرداری جابه‌جاشده و در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، املاک معوض هم برای مجموعه جامعه الزهرا(س) در نظر گرفته‌شده و موضوع در شورای اسلامی شهر تصویب شد.

وی اجرای محور فردوسی را دقیقه منطبق با طرح تفصیلی است ارزیابی کرد و گفت: اگر احیاناً تغییرات جزئی در اجرای طرح نیاز باشد مجدداً فرآیند کمیسیون ماده ۵ خود را طی می‌کند که تا امروز هم این اتفاق افتاده است.