طرح های غیر ضروری در شهرداری قم حذف شود
طرح های غیر ضروری در شهرداری قم حذف شود
بختیاری گفت: در شرایطی که مردم گرفتار هستند نمی توانیم فشار مضاعفی را برای افزایش درآمد بیشتر داشته باشیم، باید هزینه های خود را کاهش دهیم و رویکردهایمان را نیز به سمت اصلاح فرآیندها، ارائه خدمات مطلوب تر و کیفی سازی خدمات ببریم تا رضایتمندی مردم را تامین کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در یکصد و شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم موضوع هزینه ها و درآمدهای مدیریت شهری را نیازمند یک برنامه ریزی بلند مدت دانست و گفت: برای کاهش هزینه ها باید برخی از طرح ها و هزینه های غیر ضروری مدیریت شهری را حذف کنیم.

حسن بختیاری افزود: در صورتی که یک پیمانکار برای شهرداری کار کند و نتوانیم اعتبارات آن را تامین کنیم فارغ از مشکل های اقتصادی به لحاظ حیثیتی و جایگاه اجتماعی نیز هزینه های زیادی برای شهرداری به وجود می آید.

عضو هیات رئیسه شورای شهر قم با تاکید بر اینکه در اجرای طرح های مختلف باید با شجاعت تصمیم گیری نموده و در صورت ضروری نبودن از انجام آن خودداری کنیم گفت: این سیاست را باید در بخش هزینه های جاری و همچنین هزینه های خدمات شهری دنبال کنیم.

بختیاری همچنین یادآور شد: ما از شورای چهارم دنبال این هستیم که موضوع یک شب در میان شدن رُفت و روب و جمع آوری زباله در شهر را اجرایی کنیم ولی شهرداری زیر بار نمی رود و هنوز نیز طبق روال خود عمل می کند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای مختلفی نیز در خصوص اجرای آزمایشی طرح فوق در منطقه پردیسان مطرح شده ولی اقدامی نمی شود و مشکل های مالی شهرداری در نیمه دوم سال جاری و همچنین سال بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس شورای شهر قم تصریح کرد: در شرایطی که مردم گرفتار هستند نمی توانیم فشار مضاعفی را برای افزایش درآمد بیشتر داشته باشیم.

وی اضافه کرد: باید هزینه های خود را کاهش دهیم و رویکردهایمان را نیز به سمت اصلاح فرآیندها، ارائه خدمات مطلوب تر و کیفی سازی خدمات ببریم تا رضایتمندی مردم را تامین کنیم.