قیمت پایه سرویس های دربستی خارج از شهر تصویب نشد
قیمت پایه سرویس های دربستی خارج از شهر تصویب نشد
امرالهی گفت: شهرداری و همچنین شورای شهر برای ارائه سرویس های دربستی خارج از شهر به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستند و تنها این هدف پیگیری می شود که مشکلی در این حوزه پدید نیاید و کمبودی وجود نداشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم امروز در جلسه علنی شورای شهر با بیان این که توسعه حمل و نقل عمومی بویژه در حوزه حفظ محیط زیست از ضروریت ها و اولویت های همیشگی بوده است اظهار کرد: متأسفانه دولت در این زمینه سهم خود را پرداخت نمی کند و البته ۵ سال است که هیچگونه حمایتی در این موضوع از سوی دولت انجام نشده است.

روح الله امراللهی افزود: یکی از لوایح اخیر شهرداری و سازمان اتوبوسرانی به شورای شهر این است که بتوانند از منابع موجود خود و در ساعات غیر پیک مسافر شهری، برای ارائه سرویس های دربستی خارج از شهر استفاده کنند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد این لایحه تعیین مبلغ ۹۰ هزار تومان به ازای هر ساعت دربستی برای این سرویس ها بود که البته این مبلغ در کمیسیون و بر اساس مقایسه قیمت با دیگر شهرها و همچنین سایر قیمت های دربستی مانند تاکسی، به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای اتوبوس های باکیفیت اورهال سازی شده افزایش یافت و به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم در ادامه تصریح کرد: شهرداری و همچنین شورای شهر در این موضوع به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستند و تنها این هدف پیگیری می شود که مشکلی در این حوزه پدید نیاید و کمبودی وجود نداشته باشد.