مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم آذر ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۶۹۷۱ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ١١۴٩۴٧/١ مورخ ١٩/٠٨/٩٩ با موضوع احداث، نصب و راه اندازی ١٣ دستگاه پل عابر پیاده طبق مشخصات فنی پیوست با شرکت ایمن راه کار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست ۹ برگ ممهور به مهر شورا و با لحاظ اصلاح ذیل که مورد موافقت جنابعالی نیز قرار گرفت؛ با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۶۸-۴
تذکر:
ردیف ۵ جدول محل جانمایی پل های عابر پیاده با عنوان”بلوار جمهوری اسلامی مقابل مرکز تلفن حضرت ولیعصر(عج)” حذف گردید و مقرر شد در بلوار حضرت معصومه(س) یک مورد جانمایی پیش بینی شود.

۲- احتراماً پیرو مصوبه شماره ۴۲۶۶ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز بسته حمایتی جهت کانونهای تبلیغاتی و تابلوهای صنوف طرف قرارداد سازمان زیباسازی در راستای شیوع بیماری ویروس کرونا.، اصلاحیه ۲ برگ جدول پیوست ممهور به مهر شورا حضورتان ارسال می گردد.لازم به ذکر است با توجه به مصوبه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین و تصویب در صحن جلسه رسمی و علنی شورا در مورخ ۱۲/۸/۹۹ استمهال زمانی تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت پرداخت بدهی های معوق در نظر گرفته شده است.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۹۳۵۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز کاهش ١٠% خدمات سازمان آتش نشانی بابت خدمات کارشناسی ایمنی و حریق بیمارستان ١٠٠٠ تختخوابی شرکت نسیم سلامت خاتم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۲۷ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان پایانه های مسافربری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۵۷٫۶۱۰٫۲۱۶٫۱۳۳ ریال (پنجاه و هفت میلیارد و ششصدو ده میلیون و دویست و شانزده هزار و صدو سی و سه ریال) و از حیث هزینه به میزان ۵۶٫۴۵۳٫۳۰۲٫۶۸۵ ریال ( پنجاه و شش میلیارد و چهارصدو پنجاه و سه میلیون و سیصد و دو هزار و ششصدو هشتادو پنج ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۰۲۳۲ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان اتوبوسرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۱۹۸٫۴۵۷٫۰۶۴٫۷۳۱ ریال (یکصدو نود وهشت میلیارد و چهارصدو پنجاه و هفت میلیون و شصت و چهار هزار و هفتصدو سی و یک ریال) و از حیث هزینه به میزان ۲۱۲٫۲۸۸٫۵۱۵٫۱۷۵ریال ( دویست و دوازده میلیارد و دویست و هشتادو هشت میلیون و پانصدو پانزده هزار و صدو هفتاد و پنج ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۴۵ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان فرهنگی ورزشی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۶۵٫۹۸۹٫۷۷۹٫۱۶۸ ریال (شصت و پنج میلیارد و نهصدوهشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و صد و شصت و هشت ریال) و از حیث هزینه به میزان ۶۹٫۹۴۵٫۵۴۴٫۹۶۳ ریال (شصت و نه میلیارد و نهصدو چهل و پنج میلیون و پانصدو چهل و چهار هزار و نهصدو شصت و سه ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۷- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۴۷ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۸۵٫۲۸۳٫۴۶۸٫۷۰۴ ریال (هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و چهارصدو شصت و هشت هزار و هفتصدو چهار ریال) و از حیث هزینه به میزان ۸۲٫۷۵۹٫۲۷۸٫۶۳۸ ریال (هشتاد و دو میلیارد و هفتصدو پنجاه و نه میلیون و دویست و هفتادو هشت هزار و ششصدو سی و هشت ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.