مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم آذر ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/09/10 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 46971 مورخ 01/09/1399 موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ١١٤٩٤٧/١ مورخ ١٩/٠٨/٩٩ با موضوع احداث، نصب و راه اندازي ١٣ دستگاه پل عابر پياده طبق مشخصات فني پيوست با شركت ايمن راه كار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 10/09/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست 9 برگ ممهور به مهر شورا و با لحاظ اصلاح ذیل که مورد موافقت جنابعالی نیز قرار گرفت؛ با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.168-4
تذکر:
ردیف 5 جدول محل جانمایی پل های عابر پیاده با عنوان”بلوار جمهوری اسلامی مقابل مرکز تلفن حضرت ولیعصر(عج)” حذف گردید و مقرر شد در بلوار حضرت معصومه(س) یک مورد جانمایی پیش بینی شود.

2- احتراماً پیرو مصوبه شماره 4266 مورخ 17/08/1399 موضوع اخذ مجوز بسته حمايتي جهت كانونهاي تبليغاتي و تابلوهاي صنوف طرف قرارداد سازمان زيباسازي در راستاي شيوع بيماري ويروس كرونا.، اصلاحیه 2 برگ جدول پیوست ممهور به مهر شورا حضورتان ارسال می گردد.لازم به ذکر است با توجه به مصوبه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین و تصویب در صحن جلسه رسمی و علنی شورا در مورخ 12/8/99 استمهال زمانی تا پایان سال 1399 جهت پرداخت بدهی های معوق در نظر گرفته شده است.

3- احتراماً عطف به لایحه شماره 49352 مورخ 11/09/1399 موضوع اخذ مجوز كاهش ١٠% خدمات سازمان آتش نشاني بابت خدمات كارشناسي ايمني و حريق بيمارستان ١٠٠٠ تختخوابي شركت نسيم سلامت خاتم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 17/09/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- احتراماً عطف به لایحه شماره 20627 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان پايانه هاي مسافربري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 17/09/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال 1398 سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 57.610.216.133 ریال (پنجاه و هفت میلیارد و ششصدو ده میلیون و دویست و شانزده هزار و صدو سی و سه ریال) و از حیث هزینه به میزان 56.453.302.685 ریال ( پنجاه و شش میلیارد و چهارصدو پنجاه و سه میلیون و سیصد و دو هزار و ششصدو هشتادو پنج ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً عطف به لایحه شماره 30232 مورخ 12/06/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان اتوبوسراني، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 17/09/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال 1398سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 198.457.064.731 ریال (یکصدو نود وهشت میلیارد و چهارصدو پنجاه و هفت میلیون و شصت و چهار هزار و هفتصدو سی و یک ریال) و از حیث هزینه به میزان 212.288.515.175ریال ( دویست و دوازده میلیارد و دویست و هشتادو هشت میلیون و پانصدو پانزده هزار و صدو هفتاد و پنج ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

6- احتراماً عطف به لایحه شماره 20645 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان فرهنگي ورزشي، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 17/09/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال 1398سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 65.989.779.168 ریال (شصت و پنج میلیارد و نهصدوهشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و صد و شصت و هشت ریال) و از حیث هزینه به میزان 69.945.544.963 ریال (شصت و نه میلیارد و نهصدو چهل و پنج میلیون و پانصدو چهل و چهار هزار و نهصدو شصت و سه ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

7- احتراماً عطف به لایحه شماره 20647 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و نهمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 17/09/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال 1398سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 85.283.468.704 ریال (هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و چهارصدو شصت و هشت هزار و هفتصدو چهار ریال) و از حیث هزینه به میزان 82.759.278.638 ریال (هشتاد و دو میلیارد و هفتصدو پنجاه و نه میلیون و دویست و هفتادو هشت هزار و ششصدو سی و هشت ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.