بلوار ورودی شهر قم به نام «شهید فخری زاده» مزین شد
بلوار ورودی شهر قم به نام «شهید فخری زاده» مزین شد
سید مجتبی سبحانی ثابت اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین این است که بلوار حدّ فاصل میدان ۷۲ تن تا میدان آزادگان قم به عنوان یکی از ورودی‌های شهر به نام مبارک «شهید محسن فخری زاده» نامگذاری شود که این مهم با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، سید مجتبی سبحانی ثابت در نشست امروز شورای اسلامی شهر قم با بیان این که دو فوریت نامگذاری یکی از خیابان‌ها یا میدان‌های شهر به نام شهید فخری زاده از زمان شهادت آن دانشمند برجسته به تصویب رسیده بود، اظهار کرد: در حقیقت اعلام فوریت برای این نامگذاری در قم به معنای تأکید بیشتر بر اجرای این حرکت نمادین بود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: البته شهرداری قم در این اقدام، مکان‌هایی را برای این نامگذاری پیشنهاد داده بود که تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر بر این شد تا انتخاب مکان نهایی بر اساس بررسی بیشتر موضوع در کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین باشد تا نامگذاری بهتر با اثرگذاری حداکثری محقق شود.
سبحانی ثابت اضافه کرد: پیشنهاد کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین این است که بلوار حدّ فاصل میدان ۷۲ تن تا میدان آزادگان قم به عنوان یکی از ورودی‌های شهر به نام مبارک «شهید محسن فخری زاده» نامگذاری شود که این مهم با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.
وی همچنین افزود: ادامه این بلوار یعنی از میدان آزادگان تا میدان امام خمینی قم نیز همان بلوار شهید آیت الله بهشتی است.
در ادامه این نشست، پیشنهاد کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم برای نامگذاری ۱۷ مورد دیگر از معابر، بوستان‌ها و دیگر اماکن شهری قم به نام مبارک شهدای سرافزار نیز به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.