اعتبار ویژه ای برای بهره برداری مطلوب از بوستان جوان در نظر گرفته خواهد شد
اعتبار ویژه ای برای بهره برداری مطلوب از بوستان جوان در نظر گرفته خواهد شد
جلالی اظهار داشت: فضاسازی نسبتا مناسبی برای منطقه 50 هکتاری بوستان جوان صورت گرفته است، اما عدم بهره برداری مطلوب از آن به دلیل وجود برخی مزاحم هاست، شورای اسلامی شهر قم در بودجه سال آینده، اعتبار ویژه ای برای بهره برداری مطلوب از بوستان جوان در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبدالله جلالی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم در سالن کرامت استانداری سخن می گفت با بیان این که اعضای شورای اسلامی شهر قم با حساسیت ویژه ای مسائل مناطق کمتربرخوردار و از جمله مناطق دو و ۶ شهری را دنبال و پیگیری می کنند اظهار کرد: همین حساسیت سبب شد تا اعضای شورای اسلامی شهر تاکنون دو بار از پروژه بوستان جوان و اطراف آن بازدید داشته باشند.

وی افزود: به نظر می رسد فضاسازی نسبتا مناسبی در آن منطقه ۵۰ هکتاری صورت گرفته است، اما عدم بهره برداری مطلوب از آن به دلیل وجود برخی مزاحم هاست.

رئیس شورای اسلامی شهر قم وجود برخی مرغداری ها و همچنین برخی قلعه ها را در این منطقه از همین مزاحم ها دانست و اظهار کرد: تردیدی نیست که برخی اصلاحات در آن محدوده و از جمله اصلاح ورودی آن به توسعه گردشگری در آن منطقه کمک خواهد کرد.

جلالی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر قم در بودجه سال آینده، اعتبار ویژه ای برای بهره برداری مطلوب از بوستان جوان در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین وی الحاق ۵۶۰ هکتار محدوده شهری را فاقد هرگونه مطالعات شهری دانست و اظهار داشت: عدم مطالعه مناسب و عدم رعایت فرآیند قانونی در این مهم قابل توجه است.