تبعات اجتماعی الحاق 560 هکتار به قم مورد توجه باشد
تبعات اجتماعی الحاق 560 هکتار به قم مورد توجه باشد
احمدی با بیان این مهم که اظهارنظرها و صحبت های همه مسؤولان استان و شهر در موضوع الحاق اراضی و یا هر موضوع دیگر با رعایت و در نظرگرفتن منافع مردم باشد، اظهار داشت: در این نوع برنامه ریزی ها باید توجه داشت که قم به عنوان یک کلانشهر مهم در جهان اسلام دیده شود.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، علیرضا احمدی که امروز در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر سخن می گفت با اشاره به دو بُعد شهری و اجتماعی در الحاق اراضی به شهرها بیان کرد: نباید از یاد بُرد که الحاق 560 هکتار به یک شهر می تواند یک فرصت و منفعت خاص و ویژه برای آن شهر باشد، به شرط آن که سهم شهرداری از این الحاق داده شود.

وی افزود: بنابراین تردیدی نیست که یک بُعد این مسئله می تواند کسب منفعت و سود برای مدیریت شهری باشد، اما از سوی دیگر در این که تبعات اجتماعی این الحاق ها هم بسی مهم تر از منافع مالی است، شکّی وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: نمونه این تبعات اجتماعی، همین امروز در منطقه پردیسان قابل مشاهده است، مانند سکونت افرادی که هیچ سنخیتی با فضای مقدس قم ندارند.

وی تصریح کرد: در این نوع برنامه ریزی ها باید توجه داشت که قم به عنوان یک کلانشهر مهم در جهان اسلام دیده شود.

احمدی با نامطلوب خواندن انتقاد برخی از اعضای شورا نسبت به یکدیگر و در مواردی مانند این موضوعات اظهار کرد: این انتقادها نباید از تریبون رسمی شورا به گوش دیگران برسد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد اظهارنظرها و صحبت های همه مسؤولان استان و شهر در موضوع الحاق اراضی و یا هر موضوع دیگر با رعایت و در نظرگرفتن منافع مردم باشد.