مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم
مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم
زین العابدین قراچورلو با اشاره به انتظار مدیریت شهری از تصمیم گیری ها برای کار پایه ای و منطقی تصریح کرد: تردیدی نیست که الحاق ۵۶۰ هکتار حتما باید مطالعات کافی داشته باشد، بیاییم مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، زین العابدین قراچورلو با اشاره به الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری به محدوده شهر قم در جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم اظهارد اشت: این الحاق در محدوده پردیسان انجام گرفته و باید گفت تجربه‌ای در این زمینه در مدیریت شهری بویژه در زمینه عدم دقت در زیرساخت ها در آن محدوده وجود دارد.

وی افزود: متأسفانه در آن تجربه و پس از مشخص شدن مشکلات زیرساختی، متولّیان امر عقب نشستند و همه امور به گردن شهرداری و شورای شهر افتاد، از این رو تردیدی نیست که الحاق ۵۶۰ هکتار حتما باید مطالعات کافی داشته باشد.

قراچورلو ادامه داد: قطعا مشکلات الحاق این ۵۶۰ هکتار از اراضی پردیسان به قم نسبت به دیگر فازهای آن محدوده و با توجه به مانع خط آهن، بیشتر است.

وی با اشاره به انتظار مدیریت شهری از تصمیم گیری ها برای کار پایه ای و منطقی تصریح کرد: بیاییم مردم را گرفتار برخی تصمیم گیری های عجولانه نکنیم.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطر نشان کرد: بدانیم اگر به موقع فکر نکنیم، قطعا در آینده مجبور خواهیم شد هزینه های بیشتری بپردازیم.