در موضوع پارکینگ‌های عمومی شهرداری شرمنده مردم است
در موضوع پارکینگ‌های عمومی شهرداری شرمنده مردم است
بختیاری با تصریح بر این که در موضوع پارکینگ شهرداری شرمنده مردم است، اظهار داشت: احداث پارکینگ های عمومی کافی برای مردم، یکی از نیازهای اولیه و اولویت دار هر شهر است که باید به شکل جدّی و عملیاتی دنبال شود.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مقدس قم، لایحه اخذ مجوّز حذف پارکینگ در شرایط خاص و در هشت بند، یکی از موضوعات امروز نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر بود که پیش از این در چند کمیسیون تخصصی این شورا و از جمله کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون تلفیق به بحث و بررسی گذاشته شده بود.

در این باره نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حضور ۱۴ ساله خود در شورای اسلامی شهر بیان کرد: این موضوع که شهرداری باید احداث پارکینگ های عمومی را در اولویت خود قرار دهد، بارها گفته و تأکید شده و البته صراحت این است که نباید پول پارکینگ های گرفته شده از مردم در جای دیگری هزینه شود.

حسن بختیاری افزود: پول پارکینگ ها باید برای احداث پارکینگ و توسعه این موضوع هزینه شود.

وی با تصریح بر این که در این موضوع شهرداری شرمنده مردم است، خاطر نشان کرد: احداث پارکینگ های عمومی کافی برای مردم، یکی از نیازهای اولیه و اولویت دار هر شهر است که باید به شکل جدّی و عملیاتی دنبال شود.