توجه عملی به احداث و تملک پارکینگ؛ نیاز امروز شهر قم است
توجه عملی به احداث و تملک پارکینگ؛ نیاز امروز شهر قم است
حسن طلائی با اشاره به کمبود پارگینگ در هسته مرکزی شهر، اظهار داشت: کمبود ظرفیت پارکینگ عمومی باعث نارضایتی های گسترده شده است، با ذیل به همین مهم شورای اسلامی شهر در سنوات مختلف ردیف های قابل توجهی را برای این مهم در نظر گرفته است، اما همچنان عدم تغییر در این شاخص محسوس است.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مقدس قم، حسن طلائی عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم با اشاره به عدم توجه مکفی به بحث پارکینگ در مجموعه شهرداری اظهار داشت: احداث پارکینگ جزوه مطالبات همیشگی مردمی در جلسات مردمی است، متاسفانه کمبود پارکینگ به خصوص در هسته مرکزی شهر مشکلات بسیاری را برای زائران و مجاوران کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام ا… علیها ) به وجود آورده است.
وی ادامه داد: کمبود ظرفیت پارکینگ عمومی باعث نارضایتی های گسترده شده است، با ذیل به همین مهم شورای اسلامی شهر در سال گذشته با اختصاص ۴۰ میلیارد تومان و سال جاری ۱۰۵ میلیارد تومان در جهت احداث پارکینگ اختصاص داده است، البته هرساله مبالغی با عنوان کسر و حذف پارکینگ نیز از شهروندان جهت احداث پارکینگ اخذ می شود.
وی افزود: علی رغم ردیف های مورد اشاره متاسفانه شاهد اقدام قابل توجهی در حوزه احداث و تملک پارکینگ نیستیم و این خواسته چندباره شورای اسلامی شهر در خصوص توجه خاصه به این مهم از شهردار و معاونین محترم می باشد.