بهره مندی از ظرفیت های فنی سازمان توسعه و عمران شهرداری قم
بهره مندی از ظرفیت های فنی سازمان توسعه و عمران شهرداری قم
جلالی اظهار داشت: سازمان توسعه و عمران شهرداری قم به سازمانی توانمند با شرایط نسبتا مطلوب از نظر فنی تبدیل شده که باید گفت از همه ظرفیت های آن استفاده نمی شود، تردیدی نیست که این سازمان در شرایط فعلی به بازوی کمکی خوبی برای شهرداری قم تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مقدس قم، در نشست رسمی و علنی امروز شورای اسلامی شهر قم تصویب تفریغ بودجه این سازمان مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر با اشاره به برخی وظایف مهم سازمان توسعه و عمران شهرداری اظهار کرد: بودجه مصوّب این سازمان در سال 1398، 200 میلیارد تومان بوده که این مقدار در اصلاحیه بودجه به 140 میلیارد تومان کاهش داشته است.

مجید اخوان افزود: گزارش های حسابرسی نشان می دهد وصولی قطعی این سازمان در سال 1398 بالغ بر 113 میلیارد و هزینه ها هم بالغ بر 116 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است که این اختلاف سبب تذکر کمیسیون برنامه و بودجه درباره روند هزینه کرد در سازمان توسعه و عمران شد.

همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از اختلاف حدود 3 میلیارد و 800 میلیون تومانی وصولی و هزینه های سازمان توسعه و عمران شهرداری در سال 98 بیان داشت: این مسئله با تذکر حل نمی شود.

حسین اسلامی اضافه کرد: باید دید کدام بخش از عملکرد سازمانی سبب این انحراف مالی شده تا بتوان از تکرار آن جلوگیری کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این موضوع خاطر نشان کرد: ارائه این گزارش های به شورای اسلامی شهر برای این بود تا شهرداری به سمت انضباط بیشتر مالی حرکت کند.

حسن بختیاری اضافه کرد: البته تردیدی نیست که تکرار این گزارش ها و برخی انحرافات مالی اشاره شده سبب این انضباط نمی شود و باید در این باره تدبیری اندیشید.

در عین حال رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم نیز در این موضوع اظهار کرد: اختلاف بین وصولی و هزینه هر سازمان، یک ایراد است، اما باید توجه داشت که قرار نیست اختلاف بدهی ها و مطالبات سازمان های تابعه شهرداری لزوما صفر شود، چراکه این موارد مانند رویه به سال های بعد منتقل می شود.

محسن محرّری همچنین ادامه داد: بر این اساس باید عنوان کرد که این اختلاف حدود سه درصدی بین وصولی ها و هزینه های سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در سال 1398، یک ناترازی است که البته باید در مسیر اصلاح آن گام برداشت.

و اما رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این باره بیان کرد: سازمان توسعه و عمران شهرداری قم به سازمانی توانمند با شرایط نسبتا مطلوب از نظر فنی تبدیل شده که باید گفت از همه ظرفیت های آن استفاده نمی شود.

عبدالله جلالی همچنین به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی در این سازمان در کنار واگذاری پروژه های بیشتر به آن اشاره و تصریح کرد: تردیدی نیست که این سازمان در شرایط فعلی به بازوی کمکی خوبی برای شهرداری قم تبدیل شده است.

در پایان این گزارش تفریغ بودجه سال 1398 سازمان توسعه و عمران شهرداری قم به تصویب اعضای شورای اسلامی این شهر رسید.