مصوبات جلسه یکصدو هفتادم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتادم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتادم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۱۶۹۱ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان ٣٠٠٠ میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد وهفتادمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ضمن موافقت با دو فوریت، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۳۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان میادین میوه و تره بار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتادمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۳۵۱٫۸۷۸٫۱۱۴٫۱۵۶ ریال (سیصدو پنجاه و یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و چهارده هزار و صدو پنجاه و شش ریال) و از حیث هزینه به میزان ۳۵۰٫۱۰۹٫۷۰۷٫۵۰۵ ریال ( سیصد و پنجاه میلیارد و یکصد و نه میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنج ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۰۲۶۲ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز کاهش عوارض و ارائه تسهیلات به مناسبت ٩ دی (روز بصیرت)تا یوم الله ٢٢ بهمن(دهه مبارک فجر) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتامین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و اصلاحات در قالب تبصره ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۷۰-۳
تبصره:
پنج درصد تخفیف برای املاک ساخته شده مشمول ماده ۲۴ تعرفه عوارض اعمال گردد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۰۲۶۳ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی طرح های بازآفرینی شهری بافت پیرامون حرم مطهر کریمه اهل بیت (س)به مبلغ ۶۵٠٠ میلیارد ریال در سال ١٣٩٩ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتادمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۱۱۴۹ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفویض اختیار به شهردار قم در خصوص تصمیم گیری بخشودگی اجاره بهای ماهیانه کلیه قراردادهای سرمایه گذاری با تصویب هیات عالی سرمایه گذاری تا سقف ماهیانه یک میلیارد ریال در مجموع قراردادها متاثر از شرایط کرونا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتادمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۹۳۵۵ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز نامگذاری ۱۹ مورد اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتادمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه از پیشنهاد مذکور با ۱۷ مورد اسامی پیوست در دو برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.