متمم بودجه ۹۹ قطار شهری قم به تصویب رسید
متمم بودجه ۹۹ قطار شهری قم به تصویب رسید
اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم گفت: لایحه اخذ مجوّز متمم بودجه سال 1399 قطار شهری قم از دستورجلسه های یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بود که امروز مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، لایحه اخذ مجوّز متمم بودجه سال ۱۳۹۹ قطار شهری قم از دستورجلسه های یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بود که امروز برگزار شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در این باره بیان داشت: پیشنهاد افزایش این بودجه از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بر اساس افزایش تعداد نیروهای شرکتی برای افتتاح فاز یک خط یک مترو قم بوده است.

مجید اخوان افزود: این مطلب البته دارای ابهاماتی بود، ولی در نهایت با موافقت اعضای کمیسیون رو به رو شد.

همچنین زین العابدین قراچورلو به عنوان عضو دیگر شورای اسلامی شهر در این موضوع اظهار کرد: باید گفت در این مسئله عملا شاهد جذب نیروهای جدید هستیم و باید در این زمینه تصمیم گیری شفاف صورت گیرد.

در عین حال معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در این باره گفت: سیاست شهرداری در موضوع قطار شهری، واگذاری کل پروژه و اقدام اخیر نیز با هدف ایجاد مقدمه برای تأسیس شرکت بهره برداری قطار شهری صورت گرفته است.

محسن رنجبر اضافه کرد: نیروهای اضافه شده، نیروی شهرداری و نیروی شرکتی نیستند و قرارداد آنان به گونه ای تنظیم می شود که در همان مجموعه شرکت بهره برداری تعریف خواهند شد.

و اما نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این باره درخواست کرد تا عبارت «صرفا نیروهای فنی مورد نیاز جهت بهره برداری قطار شهری» برای اخذ این مجوز و مصوّبه از شورای اسلامی شهر لحاظ شود.

شهردار قم نیز در این باره به درخواست دو میلیاردی متمم از سوی قطار شهری اشاره کرد و بیان داشت: باید در این زمینه شفاف سازی صورت گیرد.

سید مرتضی سقائیان نژاد همچنین توضیح داد که کل این متمم بودجه صرفا برای هزینه های پرسنلی نیست و در موارد دیگر نیز هزینه خواهد شد.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم با متمم ۶۰۰ میلیون تومانی بودجه سال جاری قطار شهری قم موافقت کردند.