مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یکم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، در جلسه یکصدو هفتاد و دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱برگزار گردید، لوایح ارسالی از طرف شهرداری کلانشهر قم که با طرفیت افراد حقیقی بوده است مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.