مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۲۸۶۲ مورخ۱۱/۰۸/۱۳۹۹موضوع اخذ مجوز حذف پارکینگ در شرایط خاص(شرایط امکان اقدام به صورت حذف جایگزین)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد وهفتاد و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظرموضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد با توجه به محدودیت بعضی از پلاک ها در تامین پارکینگ لازم و ضرورت تامین پارکینگ مورد نیاز مطابق جدول تعداد پارکینگ های مورد نیاز کاربری های مختلف مصوب کمیسیون ماده۵،نسبت به الحاق ۸ بند به شرح ذیل به ماده ۲۰ تعرفه عوارض (ذیل الف ۶ ) اقدام گردد و شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۷۳-۱

۱-خدمات محله ای در تمامی شوارع مشروط به تامین کامل پارکینگ های مسکونی(حداکثر ۲مورد)
۲-پارکینگ تجاری در محورهای مجهز محلی مشروط به تامین کامل پارکینگ های مسکونی و عدم امکان تامین پارکینگ تجاری(فاقد عقب نشینی برابر طرح)(حداکثر۲مورد)
۳-پارکینگ های محورهای مجهز محلی که از احداث طبقات مسکونی انصراف داده و بر پلاک کمتر از ۵/۷ متر است و بر تجاری احداثی (در یک طبقه) کمتر از سه متر خواهد بود. (حداکثر۳مورد)
۴-پارکینگ های مورد نیاز محورهای مجهز شهری مشروط بر اینکه هشتاد درصد پارکینگ های مورد نیاز در محل پلاک تامین شده باشد.(فاقد عقب نشینی برابر طرح)
۵-در محورهای مجهز محلی یا شهری که بدلیل انجام عقب نشینی امکان تامین پارکینگ های تجاری مورد نیاز میسر نمی باشد مشروط بر اینکه عرصه در مسیر صلحنامه تنظیم شده است،مابه التفاوت پارکینگ های قابل تامین تا پارکینگ هایی که به دلیل عقب نشینی امکان تامین ندارند.
۶-عرصه های کمتر از ۴۰ مترمربع که به تایید شهرداری امکان صدور مجوز تجاری را دارند.
۷-عرصه های بین۴۰ تا ۸۵ متر مربع که احداث بنا در آنها صرفاً به صورت ویلایی است و با توجه به ابعاد پلاک امکان تامین پارکینگ میسر نمی باشد.
۸-کلیه پارکینگ های املاک واقع در کنار گذر تقاطع هایی که فاقد دسترسی دیگری می باشند.

 

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۰۶۳۵ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تعیین نرخ اتوبوس های خطوط شعاعی و خط گردشی اطراف حرم مطهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۳۸۹۸ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان توسعه و عمران ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۱٫۱۳۰٫۷۷۹٫۱۵۸٫۹۱۷ ریال (یک هزار و یکصدو سی میلیارد و هفتصدو هفتادونه میلیون و یکصدو پنجاه و هشت هزار و نهصدو هفده ریال) و از حیث هزینه به میزان ۱٫۱۶۸٫۳۰۷٫۷۵۷٫۴۳۶ ریال ( یک هزارو یکصدو شصت و هشت میلیارد و سیصدو هفت میلیون و هفتصدو پنجاه و هفت هزار و چهارصدو سی و شش ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۷۳-۶
تذکر:
بودجه فصل یک سازمان(هزینه های پرسنلی)شامل حقوق و مزایا،می بایست به نسبت تعداد نیروی واقعی حاضر در سازمان هزینه گردد.

۴- احتراماً پیرو مصوبه شماره ۵۲۲۶ مورخ ۳۰/۹/۹۹ و با عنایت به نامه شماره ۱۳۷۳۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۹ فرمانداری محترم موضوع اخذ مجوز کاهش عوارض و ارائه تسهیلات به مناسبت ٩ دی (روز بصیرت) تا یوم الله ٢٢ بهمن (دهه مبارک فجر) ، بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به بند (۱) نامه فرمانداری، پیشنهاد مذکور بدین شرح که کلیه عوارض و بهای خدمات در صورت پرداخت نقدی و یکجا در بازه زمانی ۹دی (روز بصیرت) تا یوم الله ۲۲ بهمن (دهه مبارک فجر) در مجموع از ۲۰درصد کاهش عوارض بهره مند گردند .(عوارض صدور پروانه از تخفیف مذکور مستثنی می باشند) با اکثریت آراء به تصویب رسید ؛ همچنین در خصوص بند (۲) نامه فرمانداری تبصره مذکور در مصوبه حذف گردید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.