مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/10/08مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 42862 مورخ11/08/1399موضوع اخذ مجوز حذف پاركينگ در شرايط خاص(شرايط امكان اقدام به صورت حذف جايگزين)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد وهفتاد و سومین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 08/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظرموضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد با توجه به محدودیت بعضی از پلاک ها در تامین پارکینگ لازم و ضرورت تامین پارکینگ مورد نیاز مطابق جدول تعداد پارکینگ های مورد نیاز کاربری های مختلف مصوب کمیسیون ماده5،نسبت به الحاق 8 بند به شرح ذیل به ماده 20 تعرفه عوارض (ذیل الف 6 ) اقدام گردد و شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.173-1

1-خدمات محله ای در تمامی شوارع مشروط به تامین کامل پارکینگ های مسکونی(حداکثر 2مورد)
2-پارکینگ تجاری در محورهای مجهز محلی مشروط به تامین کامل پارکینگ های مسکونی و عدم امکان تامین پارکینگ تجاری(فاقد عقب نشینی برابر طرح)(حداکثر2مورد)
3-پارکینگ های محورهای مجهز محلی که از احداث طبقات مسکونی انصراف داده و بر پلاک کمتر از 5/7 متر است و بر تجاری احداثی (در یک طبقه) کمتر از سه متر خواهد بود. (حداکثر3مورد)
4-پارکینگ های مورد نیاز محورهای مجهز شهری مشروط بر اینکه هشتاد درصد پارکینگ های مورد نیاز در محل پلاک تامین شده باشد.(فاقد عقب نشینی برابر طرح)
5-در محورهای مجهز محلی یا شهری که بدلیل انجام عقب نشینی امکان تامین پارکینگ های تجاری مورد نیاز میسر نمی باشد مشروط بر اینکه عرصه در مسیر صلحنامه تنظیم شده است،مابه التفاوت پارکینگ های قابل تامین تا پارکینگ هایی که به دلیل عقب نشینی امکان تامین ندارند.
6-عرصه های کمتر از 40 مترمربع که به تایید شهرداری امکان صدور مجوز تجاری را دارند.
7-عرصه های بین40 تا 85 متر مربع که احداث بنا در آنها صرفاً به صورت ویلایی است و با توجه به ابعاد پلاک امکان تامین پارکینگ میسر نمی باشد.
8-کلیه پارکینگ های املاک واقع در کنار گذر تقاطع هایی که فاقد دسترسی دیگری می باشند.

 

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 50635 مورخ 18/09/1399 موضوع اخذ مجوز تعيين نرخ اتوبوس هاي خطوط شعاعي و خط گردشي اطراف حرم مطهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 08/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به لایحه شماره 53898 مورخ 03/10/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان توسعه و عمران ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 08/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال 1398 سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 1.130.779.158.917 ریال (یک هزار و یکصدو سی میلیارد و هفتصدو هفتادونه میلیون و یکصدو پنجاه و هشت هزار و نهصدو هفده ریال) و از حیث هزینه به میزان 1.168.307.757.436 ریال ( یک هزارو یکصدو شصت و هشت میلیارد و سیصدو هفت میلیون و هفتصدو پنجاه و هفت هزار و چهارصدو سی و شش ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.173-6
تذکر:
بودجه فصل یک سازمان(هزینه های پرسنلی)شامل حقوق و مزایا،می بایست به نسبت تعداد نیروی واقعی حاضر در سازمان هزینه گردد.

4- احتراماً پیرو مصوبه شماره 5226 مورخ 30/9/99 و با عنایت به نامه شماره 13730 مورخ 04/10/1399 فرمانداری محترم موضوع اخذ مجوز كاهش عوارض و ارائه تسهيلات به مناسبت ٩ دی (روز بصيرت) تا يوم الله ٢٢ بهمن (دهه مبارك فجر) ، بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 08/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به بند (1) نامه فرمانداری، پیشنهاد مذکور بدین شرح که کلیه عوارض و بهای خدمات در صورت پرداخت نقدی و یکجا در بازه زمانی 9دی (روز بصیرت) تا یوم الله 22 بهمن (دهه مبارک فجر) در مجموع از 20درصد کاهش عوارض بهره مند گردند .(عوارض صدور پروانه از تخفیف مذکور مستثنی می باشند) با اکثریت آراء به تصویب رسید ؛ همچنین در خصوص بند (2) نامه فرمانداری تبصره مذکور در مصوبه حذف گردید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.