مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و دوم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۰۷ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال۱۳۹۸ سازمان کشتارگاه ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی،تفریغ بودجه سال۱۳۹۸سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۴۹٫۴۸۲٫۲۱۶٫۶۳۴ ریال (چهل و نه میلیارد و چهارصدو هشتاد و دو میلیون و دویست و شانزده هزار و ششصدو و سی و چهار ریال) و از حیث هزینه به میزان ۵۲٫۱۴۵٫۸۸۶٫۹۲۱ ریال ( پنجاه و دو میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون و هشتصدو هشتادو شش هزار و نهصدو و بیست و یک ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۰۵ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال۱۳۹۸ سازمان پارکها و فضای سبز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی،تفریغ بودجه سال۱۳۹۸سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۷۴٫۳۳۹٫۹۶۷٫۷۵۶ ریال (هفتاد و چهار میلیارد و سیصدو سی و نه میلیون و نهصدو شصت و هفت هزار و هفتصدو پنجاه و شش ریال) و از حیث هزینه به میزان ۷۵٫۱۲۳٫۱۲۰٫۸۳۲ ریال ( هفتاد و پنج میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و یکصدو بیست هزار و هشتصدو سی و دو ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۳۸۹۷ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز بخشودگی اجاره بهای بهره برداران غرف حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی در سال ١٣٩٩ سازمان پایانه های مسافربری قم (در راستای بسته حمایتی از شهروندان درخصوص شیوع بیماری ویروس کرونا)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۵۳۲۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز بخشودگی اجاره بهای مستاجرین دکه ها و مغازه های سازمان آرامستانها در سال ١٣٩٩ ( در راستای بسته حمایتی از شهروندان در خصوص شیوع بیماری ویروس کرونا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با لحاظ اصلاحات کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین به پیوست یک برگ ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۶۱۸۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز افزایش تعرفه بهای کود کمپوست، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تعرفه کود کمپوست مش ۰۵ به ازای هر کیلوگرم ۲۰۰۰ ریال و تعرفه بهای کود کمپوست مش ۰۱۵ به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰۰ ریال به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.