تعرفه گذاری عوارض شهرداری باید هوشمند شود
تعرفه گذاری عوارض شهرداری باید هوشمند شود
بختیاری با اظهار تأسف از هوشمند نبودن نظام تعرفه گذاری عوارض و خدمات بهای در شهرداری قم تصریح کرد: سقف افزایش تعرفه ها باید مشخص باشد، بویژه آن که در بخشی از پیشنهادهای مربوط به تعرفه گذاری در سال آینده، شاهد افزایش عوارض هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، حسن بختیاری در نشست امروز شورای اسلامی شهر با اشاره به افزایش هزینه های شهرداری و اداره شهر بویژه با تورم های اخیر بیان داشت: قطعا افزایش تعرفه ها برای برداشت هزینه های شهر از جیب مردم کار درستی نیست.

وی با اظهار تأسف از هوشمند نبودن نظام تعرفه گذاری عوارض و خدمات بهای در شهرداری قم تصریح کرد: سقف افزایش تعرفه ها باید مشخص باشد، بویژه آن که در بخشی از پیشنهادهای مربوط به تعرفه گذاری در سال آینده، شاهد افزایش عوارض هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر ادامه داد: متأسفانه در نظام تعرفه گذاری سال ۱۴۰۰، سیاست گذاری لازم برای اصلاح بافت فرسوده به عنوان یک امر راهبردی و مهم، دیده نشده است.

وی افزود: توسعه متوازن شهر و رفع برخی محرومیت ها از چهره شهر هم از دیگر مواردی است که باید در این نظام تعرفه گذاری دیده شود که متأسفانه دیده نشده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر در پایان اظهار کرد: عدالت به معنای این نیست که این تعرفه برای همه به صورت یک عدد یکسان در نظر گرفته شود، بلکه عدالت در تحقق نظام تعرفه گذاری هوشمند است تا هم درآمدهای شهرداری تأمین شود و هم اقشار آسیب پذیر آسیب نبینند.