لزوم تدوین بسته فرهنگی روش‌های نوین تفکیک پسماند
لزوم تدوین بسته فرهنگی روش‌های نوین تفکیک پسماند
سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی در راستای توسعه امر تفکیک از مبدأ بر لزوم ارائه بسته فرهنگی روش‌های نوین تفکیک از سوی سازمان پسماند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، سید مجتبی سبحانی ثابت در جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری با اشاره به شرایط سختی که با شیوع کرونا در مدیریت پسماند ایجاد شد، اظهار داشت: این اتفاق در بستر ناشناخته‌ای رخ داد که باهمت عوامل مدیریت پسماند شهر قم به‌خوبی مدیریت شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به سابقه ۱۵ ساله سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، افزود: این سازمان از ابتدای فعالیت در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی درزمینه‌های متنوع مرتبط با پسماند اقدام کرده است.

سبحانی ثابت بابیان اینکه هنوز جامعه در رابطه با آموزش و فرهنگ‌سازی اقدامات مرتبط با پسماند اشباع‌نشده است، تأکید کرد: تفکیک از مبدأ یکی از موضوعاتی است همراهی مردم در آن می‌تواند هزینه شهر را در رابطه با مدیریت پسماند سبک‌تر کند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی کاری مستمر است که نباید منتظر نتایج زودبازده آن باشیم، تصریح کرد: کارها در حال انجام و رو به تکامل است و بهتر است که بسته‌ای فرهنگی که شامل روش‌های نوین تفکیک از سوی سازمان به شورای اسلامی شهر ارائه‌شده و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم افزود: اگر فرهنگ‌سازی را در کنار ابزار و وسایل قانونی قرار دهیم می‌توانیم نتیجه بگیریم.