حفظ کرامت بانوان با توانمندسازی ایشان درعرصه تولیدات خانگی
حفظ کرامت بانوان با توانمندسازی ایشان درعرصه تولیدات خانگی
سبحانی گفت: به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اگر سرپرستان خانوارها خانم برای تولید، نیاز به حمایت داشته باشد، از او حمایت شود و درحال مذاکره با برخی ازخیرین کارخانه دار وتولیدکننده هستیم تا مواد اولیه ارزان در اختیار کارآفرینان قراردهیم.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، سید مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ضمن تسلیت شهادت بانوی دوعالم خانم فاطمه زهرا (س) گفت: حضور زنان تولیدکننده خصوصاً سرپرستان خانوارها درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری وتوانمند سازی این بانوان در عرصه تولید است.
وی گفت: اطلاعات تعدادزیادی ازاین بانوان جمع‌آوری و حدود ۱۵۰ نفرازآن‌ها محصولاتشان نیز ثبت و در نمایشگاهی که به‌زودی دایر می‌شود، به نمایش گذاشته خواهد شد.
سبحانی گفت: به دنبال عرضه محصولات و توانمند کردن این بانوان هستیم تا کرامت بانوان درسطح جامعه حفظ‌شده و بتوانند کمک شایانی در عرصه تولید باشند.
این عضوشورای اسلامی شهرگفت: برگزاری این سمینار بسیار مهم است چراکه موجب می‌شود بانوان کارآفرین وتولیدکننده ازآموزشهای ضروری آگاه شده وانشالله برنامه ریزی های لازم جهت برپایی نمایشگاه وعرضه محصولات تولیدی دراولین فرصت انجام گرفته است.
وی گفت: حتی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اگر کسی برای تولید، نیاز به حمایت داشته باشد، از او حمایت نیز انجام شود و درحال مذاکره با برخی ازخیرین کارخانه دار وتولیدکننده هستیم تا مواد اولیه ارزان در اختیار کارآفرینان قراردهیم و از سوی دیگر پیگیری های لازم درحال انجام است تادر صورت نیاز به تسهیلات بانک‌ها همراهی لازم را داشته باشند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرگفت:بر این باوریم که اگر قرار باشد که منویات مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید به منصه ظهور برسد، نباید از این قشر عظیم بانوان غافل شویم.
وی گفت: در حال رایزنی برای برگزاری بازارچه‌ای برای معرفی محصولات بانوان هستیم که مقدمات کار فراهم‌شده و با مسئولان مربوطه نیز مذاکرات انجام‌گرفته است.
سبحانی با قدردانی از موسسه فروغ اندیشه غدیرگفت: این موسسه در راستای شناسایی و معرفی این بانوان اقدامات بسیاری را انجام داده و وظیفه وتکلیف همه ما است که تا جایی که امکان دارد دراین راستا تلاش نماییم.
این عضوشورای اسلامی شهردرپایان اشاره کردکه ازابتدای کارازحمات وهمکاری بی وقفه مشاورین محترم شوراوفرمانداری دراموربانوان ونیزبرخی ازسازمانهابهره بردیم که جا دارداززحمات این عزیزان به نوبه خودم تقدبروتشکربعمل آورم.