تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداری‌های مورد توجه قرار گیرد
تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداری‌های مورد توجه قرار گیرد
طلائی گفت: یکی از مصوبات جلسه شهرداران کلانشهرها با معاون اول رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداری‌های بوده است و مقرر شد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و نماینده شهرداری کلانشهرها ظرف مدت یک ماه راهکار قانونی برای حل وضعیت نیروی انسانی ارایه کنند، اما با گذشت دو ماه هیچ خروجی را شاهد نیستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، حسن طلائی با اشاره به مشکلات رانندگان استیجاری شهرداری قم اظهار داشت: رانندگان خودرو های استیجاری شهرداری از آن دسته نیروهای زحمتکش شهرداری هستند که به آنها توجه لازم نشده و شاید بیراه نگفته باشیم که در حقوق آنها اجحاف‌هایی نیز صورت گرفته است .
وی افزود: تعدادی زیادی از این رانندگان که اکثرا آنها نیروهای جوان می باشند و با شهرداری قرارداد با خودرو منعقد نمودند را می‌توان یک طرفه دانست، هیچ نشانی از رعایت انصاف در این قراردادها به چشم نمی‌خورد، در قرارداد مذکور مال‌الاجاره؛ خودرو در نظر گرفته نشده و زحمتی که توسط رانندگان کشیده می‌شود توجهی به آن صورت نشده و نسبت به آن پرداختی مشخصی صورت نمی‌گیرد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت: رانندگان سرویس شهرداری از مزایای رفاهی که به کارکنان شهرداری ارائه می شود بی بهره بوده و در انتهای سال نیز از عیدی و سنوات برخوردار نیستند و تحت پوشش هیچ بیمه نمی باشند.
طلائی ادامه داد: قرارداد سقف ساعت برای رانندگان کفاف هزینه‌های جاری زندگی شخصی و خودرو را نمی‌دهد و چنانچه رانندگان بیش از سقف ساعت کار کنند، هیچ گونه پرداخت اضافه‌ای به آنها صورت نمی گیرد.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کشور وکرونا که معیشت اقشار گوناگون جامعه به ویژه کارگران و رانندگان عزیز را با مشکل مواجه کرده و هر یک از دستگاه‌ها به نوبه خود تدارک بسته‌های معیشتی بودند، درخصوص این رانندگان هیچ توجهی نشده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات جلسه شهرداران کلانشهرها با معاون اول رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداری‌های بوده است و مقرر شد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و نماینده شهرداری کلانشهرها ظرف مدت یک ماه راهکار قانونی برای حل وضعیت نیروی انسانی ارایه کنند، اما با گذشت دو ماه هیچ خروجی را شاهد نیستیم.
طلائی تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون موجود و فراهم شدن امکان عقد قرارداد با نیروهای زحمت کش در شهرداری ها شاهد پایان دادن به وضع موجود با انواع قراردادها باشیم، در پایان امیدواریم شورای پنجم وشهرداری قم بتواند برخی کاستی ها در امور معیشت کارگران شریف و عزیز را بیشتر مورد توجه قرار دهد و کسری های وجود را نیز در بودجه مورد توجه قرار داده و در صورت نیاز اقدامات لازم نیز صورت گیرد.