راه دسترسی بیمارستان نور باید مورد توجه قرار گیرد
راه دسترسی بیمارستان نور باید مورد توجه قرار گیرد
زین العابدین قراچورلو گفت: نبود باند کند رو یکی از مسائل مهم در بهره برداری از پروژه بیمارستان نور در بلوار آیت الله بروجردی است، راه دسترسی با توجه به اهمیت امداد و درمان برای مراجعین باید مورد توجه قرار گیرد، شورای اسلامی شهر آمادگی هرگونه همکاری در جهت تسهیل گری در اجرای این پروژه ماندگار را دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، زین العابدین قراچورلو در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر قم از روند اجرای پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور در بلوار آیت الله بروجردی اظهار داشت: پروژه بیمارستان نور یکی از پروژه های بزرگ در حوزه درمان در سطح استان است که باید از متولیان این امر خاصه حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی تشکر کرد.
وی ادامه داد: نبود باند کند رو یکی از مسائل مهم در بهره برداری از پروژه بیمارستان نور در بلوار آیت الله بروجردی است، راه دسترسی با توجه به اهمیت امداد و درمان برای مراجعین باید مورد توجه قرار گیرد.
قراچورلو افزود: باید با بررسی راه های موجود و تشکیل جلسات برای این مهم چاره اندیشی شود، شورای اسلامی شهر آمادگی هرگونه همکاری در جهت تسهیل گری در اجرای این پروژه ماندگار را دارد.