تسهیل گری در اجرای پروژه های خدماتی؛ راهبرد شورای شهر است
تسهیل گری در اجرای پروژه های خدماتی؛ راهبرد شورای شهر است
جلالی با اشاره به اجرای پروژه های ماندگاری در قم از جمله پروژه در حال ساخت بیمارستان نور و کتابخانه توسط حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر وظیفه خود می داند ابتدا از انجام این پروژه های خدماتی در سطح شهر مقدس قم تشکر کند و همکاری در پروژه کتابخانه که یک فعالیت فرهنگی، مذهبی و ماندگار هست را وظیفه خود می داند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مقدس قم، عبداله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر قم از روند اجرای پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور در بلوار آیت الله بروجردی با تشکر از عوامل اجرایی پروژه بیمارستان نوراظهار داشت: حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی به واقع نعمتی برای شهر قم است که در سایه کرامت حضرت آیت الله العظمی سیستانی کارهای بزرگی انجام داده اند و توجه خاصه ایشان به پروژه های خدماتی قابل تقدیر است.
جلالی ادامه داد: ما معتقدیم که برای انجام پروژه های خدماتی در شهر باید هرگونه کمک و همکاری بررسی شود و در صورت وجود مشکلات نیز در حد امکان برطرف گردد، چرا که منابع مصرفی این پروژه ها غالبا منابع خارج از کشور است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی با دعای طول عمر با عزت و با برکت برای آیت الله العظمی سیستانی گفت: ایشان واقعا اقدامات قابل توجهی خاصه در شهر مقدس قم انجام داده اند و ما هر موقع نیز خدمت نماینده ایشان جناب حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی رسیده ایم تاکید بر استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود را داشته اند.
جلالی با اشاره به اجرای پروژه های ماندگاری در قم از جمله پروژه بیمارستان نور و کتابخانه اظهار داشت: شورای اسلامی شهر وظیفه خود می داند ابتدا از انجام این پروژه های خدماتی در سطح شهر مقدس قم تشکر کند و همکاری در پروژه کتابخانه که یک فعالیت فرهنگی، مذهبی و ماندگار هست را وظیفه میداند و از هر گونه کمکی دریغ ندارد و در حد توان یاری گر عزیزانی باشد که در حال خدمت در این سنگر مقدس هستند.